Els nens i les nenes de la classe de segon treballam la psicomotricitat fina, la imaginació i la manipulació fent construccions amb taps.

Err 60 : SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Altres