Els nens i les nenes de tercer vam participar en un taller de creació de la parella de nanos dels Xiquets de Reus. El taller va constà de dos blocs: Un d'introducció teòrica, amb projecció d'imatges i un altre de pràctica, on els nens van tenir una introducció a les tècniques de creació d'imatgeria festiva tradicional.

A la projecció d'imatges vam conèixer la història dels Nanos de Reus. Després vam aprendre el procés creatiu, els materials i les tècniques que intervenen en la construcció d'un nano. I a continuació es va portar a terme el procés complet de creació d'una parella de nanos de cartó pedra.
A la part pràctica hi va haver tres fases: el cartó pedra, l'aplicació de l'estuc i el policromat del nano en pintura acrílica.

 

Altres