Alumnes de 6è desenvolupant al màxim els seus aprenentatges bàsics durant les hores de Suport Escolar Personalitzat. És hora de reforçar continguts de llengua treballats a l'aula mitjançant un joc tan tradicional com divertit... el domino! En aquest cas, es tracta de buscar la parella de paraules homòfones.

 

Altres