Aquesta setmana els alumnes de 6è s’ho han passat genial a l’hora d’anglès oral.

 

Mitjançant un joc online que es diu “The idiot test”, els alumnes han pogut entendre la importància de llegir bé els enunciats i lo imprescindible que és posar atenció a les instruccions per arribar a completar satisfactòriament una o més tasques.

 

Han treballat en parelles per aclarir els dubtes i resoldre les diferents pantalles, encara que només quatre parelles d’alumnes van superar el repte d’arribar a la pantalla final.

 

Tot i així tots han gaudit i s’han involucrat activament en aquest “challenge”. ¡Congratulations!

 

 

Altres