Proporcionar als alumnes el grau màxim de formació integral, tant humana com acadèmica, que els permeti desenvolupar les seves aptituds i sentir-se responsables en acabar l'educació Primària. Aconseguir un ambient ideològicament plural i de respecte, i una organització adequada per desenvolupar al màxim les capacitats intel.lectuals i de relació social en els alumnes.

Aquests objectius es concreten en:

  • Un Projecte Educatiu
  • Un Pla Anual
  • Un Projecte Curricular
  • Un Projecte Lingüístic

Altres