L'Escola Eduard Toda, de Reus, publica anualment un número de la seva revista MOLINET DE PAPER.

Es regala el dia de sant Jordi a totes les famílies dels alumnes.

Aquesta revista dedica cada número a un tema d’actualitat que treballen els nens, es reflecteixen les principals activitats del centre i algunes col·laboracions de professors, pares, alumnes, exalumnes, ...

Altres